Actuaris

Zekervangeld.nl

Een actuaris is een expert op het gebied van pensioenregelingen, activa en schulden, levensverwachting en risico voor verzekeringsdoeleinden.