Besteedbaar inkomen

Zekervangeld.nl

Het niveau van het inkomen dat beschikbaar is voor huishoudens na aftrek van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.