Budget

Zekervangeld.nl

Een budget is een samenvatting van de prognoses van inkomsten en uitgaven (plannen en verwachtingen).

Zo bestaat er bijvoorbeeld een cashflowbudget. Dit is voor het plannen en beheersen van de geldstroom.

Een ander voorbeeld is het kapitaalbudget. Dit is het budget voor uitgaven aan fysieke activa, inclusief speciale projecten en programma’s voor kapitaalinvesteringen voor de aankoop van onroerend goed, renovatie en verkoop.

Een operationeel budget is het inkomen en de uitgaven voor uw de normale werking van de organisatie.