Kapitaal

Zekervangeld.nl

De voorraad van installaties, machines, gebouwen en uitrusting in het bezit van een bedrijf, individu of overheid. Ze worden soms aangeduid als “vast kapitaal” om ze te onderscheiden van materiaalvoorraad, onderhanden werk en eindproducten die “werkkapitaal” worden genoemd.