Markt

Zekervangeld.nl

Elke (denkbeeldige) plaats die het kopen en verkopen van goederen en diensten mogelijk maakt.

Een markt heeft altijd een vraag-zijde en een aanbod-zijde.

Een markt kan fysiek zijn, maar is steeds vaker virtueel. Denk daarbij aan platformen op het internet en de financiële markt.

Het woord markt wordt vaak gebruikt als het gaat om alle aanbieders en afnemers van bepaalde producten of diensten in het geheel. Biijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de markt voor auto’s en de markt voor tweedehands goederen.