Geld beleggen

Aantrekkelijke rendementen op investment-grade bedrijfsobligaties

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar terughoudende beleggingsstrategie. Zo blijft de private bank licht onderwogen in aandelen en is de obligatieweging per saldo nog altijd neutraal. Wel heeft ABN AMRO MeesPierson binnen de obligatieportefeuille haar positie in investment-grade bedrijfsobligaties (obligaties van ondernemingen met een hoogwaardige kredietkwaliteit) uitgebreid. De rentes op deze obligaties zijn aantrekkelijk, aldus de bank.

Ook lijkt een verdere verzwakking van de fundamentele bedrijfsomstandigheden al te zijn ingeprijsd. Bovendien is de ECB nog steeds bereid grote hoeveelheden bedrijfsobligaties op te kopen: de totale omvang van de opkoopprogramma’s van de centrale bank ligt rond de 10 miljard euro per maand. ABN AMRO MeesPierson verwacht dat deze opkoopprogramma’s steun blijven bieden aan investment-grade bedrijfsobligaties en een neerwaarts effect zullen hebben op de risicopremies in dit obligatiesegment. De verhoogde portefeuillepositie in bedrijfsobligaties gaat ten koste van staatsobligaties uit de Europese periferie, waar ABN AMRO MeesPierson in juli wat winst op nam. Verder blijft de private bank overwogen in schuldpapier uit opkomende markten.

Enthousiasme over aandelen blijft getemperd

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar lichte onderweging van aandelen, onder meer vanwege de na-ijlende effecten van de eerste virusuitbraak. Bovendien lopen de hoge waarderingen op de aandelenmarkten uit de pas met de winstverwachtingen en fundamentele omstandigheden op de langere termijn. Op regioniveau geeft de private bank nog steeds de voorkeur aan de VS (overwogen) boven Europa (onderwogen). ABN AMRO MeesPierson blijft op sectorniveau positief over de IT-sector en gezondheidszorg en terughoudend op financiële instellingen en nutsbedrijven.

“We hebben op korte termijn te maken met veel onzekerheden en dat vraagt om een terughoudende beleggingsstrategie. Zo zijn we over aandelen niet erg enthousiast en is het best opvallend dat de aandelenmarkt in euro’s al ruim anderhalve maand zijwaarts beweegt in een brede range”, licht Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson, toe. “Het open gaan van de economieën, het akkoord over een Europees herstelfonds, de aanstaande nieuwe overheidsstimulering in de VS, het tot nu toe beter-dan-verwachte cijferseizoen, en het nieuws over vaccintesten zorgen voor positieve impulsen. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met tweede-ronde-effecten van de eerste golf van het coronavirus en bestaat de kans dat het virus weer sterker oplaait. Daarbij nemen geopolitieke spanningen tussen de VS en China toe en laten waarderingen zien dat al veel herstel is ingeprijsd. Daarom blijven markten beweeglijk met de nodige neerwaartse risico’s. Op langere termijn zijn we wel optimistischer en geloven we dat risicovolle beleggingen in potentie rendement kunnen opleveren voor beleggers.”

Gratis download: 30 winstgevende aandelen in 5 minuten