Geld beleggen Vastgoed

Arcona Property Fund verwacht operationeel resultaat van € 2,4 miljoen

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft in het eerste halfjaar van 2019 een stijging van de bruto huurinkomsten gerealiseerd van 1,2%. De netto huurinkomsten kwamen uit op € 2,41 miljoen tegen € 2,42 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De “Adjusted EPRA Earnings” kwam uit op € 504.000, tegen € 430.000 in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van 17,2%.

Arcona Property Fund N.V. handhaaft verwachting 2019Het resultaat na belasting kwam in het eerste halfjaar van 2019 uit op € 195.000. Het resultaat na belasting zonder waarderingsresultaat van vastgoed en derivaten bedroeg in het eerste halfjaar van 2019 € 605.000, tegen € 588.000 in dezelfde periode vorig jaar. Het operationeel resultaat kwam in het eerste halfjaar uit op € 1,1 miljoen. Voor geheel 2019 handhaaft de directie de eerder uitgesproken verwachting van een operationeel resultaat van € 2,4 miljoen.

De netto huurinkomsten stegen in het tweede kwartaal met 20,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, van € 1,09 miljoen naar € 1,32 miljoen. De bezettingsgraad van de portefeuille kwam aan het einde van het tweede kwartaal uit op 86,9%. De loan-to-value bedroeg aan het einde van het eerste halfjaar 51,3%, tegen 50,5% eind 2018.

De intrinsieke waarde van het aandeel Arcona Property Fund op basis van EPRA NNNAV kwam per 30 juni 2019 uit op € 13,29 per aandeel. De daling wordt met name veroorzaakt door een belastinglatentie-effect als gevolg van het in de verkoop zetten van gebouwen in Košice. Zonder het in de verkoop zetten van deze gebouwen zou de EPRA NNNAV op € 13,49 per aandeel zijn uitgekomen. De EPRA NNNAV voor dividenduitkeringen bedroeg per 30 juni 2019 € 14,17 per aandeel, tegen € 14,29 per aandeel op 31 december 2018.

Op basis van de resultaten voor het eerste halfjaar 2019, is Arcona Property Fund voornemens een interim-dividend uit te keren van € 0,10 per aandeel. De definitieve beslissing zal in de loop van september 2019 genomen worden.

Gratis download: 30 winstgevende aandelen in 5 minuten