Geld beleggen

Gros particuliere beleggers kiest verkeerde broker

Particuliere beleggers zijn met hun beleggingen beter af bij nieuwe gespecialiseerde brokers dan bij de grootbanken. Op de belangrijkste selectiecriteria – de prijs per order, handelsmogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid, beleggingsinformatie en klantenservice – geven de specialisten de meeste grootbanken het nakijken. Van alle banken en brokers is nieuwkomer MEXEM op bijna alle fronten de absolute winnaar. Toch kiezen particuliere beleggers lang niet altijd voor een gespecialiseerde broker. Dit blijkt uit het 8e Nederlandse Brokeronderzoek van Beleggen.com naar de (online) effectendienstverlening van ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, BinckBank, MEXEM en Lynx.

Nieuwkomers houden online beleggen goedkoop

MEXEM scoort op bijna alle terreinen een rapportcijfer 9. Alleen de gebruiksvriendelijkheid van het platform blijft iets achter met een 8. Ook de klantenservice van de broker is opvallend goed. Omdat de nieuwkomer ook de concurrentie op prijs aangaat, dalen de (gemiddelde) transactiekosten voor de particuliere beleggers nog steeds. Lynx en BinckBank eindigen op afstand als nummers twee (gemiddeld een 8) en drie (gemiddeld een 6,6), waarbij Lynx uitblinkt in klantenservice. BinckBank, ooit luis in de pels van de grootbanken, scoort op prijs een opvallende onvoldoende en neemt steeds meer het gedrag van diezelfde grootbanken over.

Grootbanken stellen klant niet centraal

De grootbanken blijven net als voorgaande jaren onvoldoendes scoren. Vooral op klantenservice, de prijs per order, beleggingsinformatie en de gebruiksvriendelijkheid. Absolute verliezer op klantenservice is ABN Amro met een rapportcijfer 2. ING laat steken vallen op gebruiksvriendelijkheid met hetzelfde cijfer. Rabobank scoort met een 9 wel goed op klantenservice en haalt gemiddeld nog net een voldoende (5,5). ABN Amro (4,42) en ING (5,21) zijn hekkensluiter.

Belegger kiest verkeerd

Harm van Wijk, oprichter en hoofd-beleggingsexpert van Beleggen.com: ‘Het brokerlandschap is sterk veranderd door de toetreding van nieuwe partijen zoals MEXEM. Beleggers kunnen hun orders bij veel verschillende partijen inleggen en worden geconfronteerd met een stortvloed aan informatie. Zij zien door de bomen het bos niet meer en kiezen – beïnvloed door marketing, focus op de laagste prijs en gebrekkige kennis- vaak voor de verkeerde broker. Met ons onderzoek helpen we de particuliere belegger in de zoektocht naar de juiste broker of bank, door de verschillen in prijs en kwaliteit tussen de aanbieders inzichtelijk te maken. Ook de banken en brokers kunnen hun voordeel doen met de onderzoeksuitkomsten en hun dienstverlening beter laten aansluiten op de behoeften van beleggers.’

Goedkoper niet altijd beter

Van Wijk vervolgt: ‘Helaas zien we dat particuliere beleggers zich in hun keuze voor een broker vaak laten leiden door de laagste prijs. Echter is ‘goedkoper’ lang niet altijd ‘beter’. Ook de klantenservice, handelsmogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid en beleggingsinformatie zijn belangrijke factoren bij het kiezen van een aanbieder. We willen particuliere beleggers hier meer van bewust maken en hen zo behoeden voor kostbare verkeerde keuzes. Doe eerst je huiswerk, vergelijk aanbieders op de eerder genoemde criteria, kijk naar de klantervaringen, ga na wie succesvol beleggen en kijk af. Want alles wat je niet hoeft te betalen, heb je als eerste verdiend. Bovendien is het lastig en kostbaar om over te stappen naar een andere aanbieder.’

Verhogen financiële IQ met voorlichting en educatie

Volgens Van Wijk vraagt de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij om verhoging van het financiële IQ van Nederland. Hiervoor is meer voorlichting en educatie over beleggen noodzakelijk. ‘Mensen kunnen steeds minder rekenen op voldoende AOW, pensioengelden en rente op hun spaargeld. Bovendien zien velen hun inkomsten door corona slinken. Beleggen is steeds belangrijker om zelf in een gezonde financiële toekomst te voorzien. Tegelijkertijd is beleggen een complex proces. Er is wel veel informatie beschikbaar, maar dat is niet voldoende om succesvol te kunnen beleggen. Hierin moet ook de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Door investering in voorlichting en educatie op scholen over beleggen, stimulering van de adviesrol van brokers en aanscherping van het toezicht op aanbieders.’

Over Brokeronderzoek 2020

Het Nederlands Brokeronderzoek 2020 is het 8e kwalitatieve en extensieve onderzoek naar Nederlandse aanbieders van online beleggingsdiensten en brengt het gevarieerde brokerlandschap zorgvuldig in kaart. Beleggen.com voerde het onderzoek uit met als doel de belegger te helpen in de zoektocht naar de beste bank of broker. Naast de analyse van 15 expert beleggers bepaalden de ervaringsverhalen van de beleggers zelf (in totaal vele honderden klantervaringen) de onderzoeksuitkomsten.

Gratis download: 30 winstgevende aandelen in 5 minuten

Beleggingsadvies vragen aan experts?

Mijn.beleggen.com is de community voor en door beleggers van meer dan 11.000 leden. Vip leden krijgen tips en adviezen van de expert beleggers. Je kunt bijvoorbeeld, als je scheef zit in een bepaalde positie, advies vragen van experts. Je betaalt hiervoor nog geen 1 euro per dag en kan het uitproberen voor 1 euro voor de eerste maand.

Lees ook: