Geld beleggen

Nederlandse beleggers kampen met onrealistisch hoge verwachtingen

Nederlandse beleggers hebben ondanks de marktcorrectie van eind vorig jaar, onrealistisch hoge verwachtingen over wat beleggen kan opleveren, zo blijkt uit een nieuwe enquête van vermogensbeheerder Schroders, gehouden onder 25.000 beleggers wereldwijd. De gemiddelde Nederlandse belegger verwacht over de komende vijf jaar een gemiddeld zeer hoog totaalrendement van 9% per jaar op zijn beleggingen te behalen, terwijl dit vorig jaar nog 8,3% was. Opmerkelijk is dat beleggers die zichzelf zien als gevorderde beleggers, een veel hogere rendementsverwachting hebben van hun beleggingen dan de beginnende beleggers, terwijl juist ervaring zou moeten leren dat gemiddelde rendementen nooit langdurig hoog zijn.

AEXDe huidige houding van beleggers is mogelijk ingegeven door het feit dat de financiële markten zich de afgelopen tien jaar hebben hersteld van een van de zwaarste beurscrashes in de geschiedenis, zo vermoedt Schroders. Een goede illustratie hiervan vormt een overzicht van de gemiddelde jaarlijkse rendementen van de MSCI World Index. Als twee tienjarige perioden, die slechts een jaar uit elkaar liggen, naast elkaar worden gelegd, blijkt het verschil aanzienlijk: een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,3% over 2007-2017 en een rendement van 11,3% per jaar over 2008-2018, waarbij de laatste tien jaren het veel beter hebben gedaan dan de eerdere periode.

Dit opvallende verschil wijst erop dat de markt na de crash een decennium met sterke rendementen heeft doorgemaakt. Dit kan een van de redenen voor de hooggespannen rendementsverwachtingen zijn: Kennelijk maken beleggers zich geen zorgen over de vooruitzichten, in de verwachting dat deze trend zich voortzet. Overigens liggen de verwachte totaalrendementen van beleggers wereldwijd zelfs nog hoger dan in Nederland, met een jaarlijks totaal verwacht rendement van 10,7%, tegen 9,9% vorig jaar. Onder Nederlandse beleggers was dit zoals gezegd 9% en 8,3%.

Beleggers blijken over het algemeen ontevreden

Opvallend is dat in vergelijking met de veel andere landen elders in Europa, Nederlanders sterker het idee hebben dat beleggen niet heeft opgeleverd wat ze aanvankelijk hiervan hadden verwacht: maar liefst 54% is ontevreden met de opbrengsten over de afgelopen vijf jaar. Die ontevredenheid heerst overigens ook in Zwitserland, Zweden en Frankrijk, terwijl Belgische beleggers nog ontevredener zijn. Wereldwijd ligt dit percentage op 51%. Gevraagd naar wat ze anders hadden moeten doen, noemt circa 10% van de Nederlandse beleggers dat ze beter langer aan hun beleggingen hadden kunnen vasthouden (bij de vraag om drie opties aan te kruisen). Overigens scoort ook het tegenovergestelde (‘ik had mijn beleggingen eerder moeten verkopen’) even hoog en is eveneens veelgenoemd.

Andere interessante veelgenoemde redenen voor het niet bereiken van beleggingsdoelstellingen zijn: ‘ik heb het advies van mijn financieel adviseur genegeerd’, ‘ik heb niet genoeg risico genomen’ of ‘ik was onrealistisch in mijn rendementsverwachtingen’. Opvallend is dat de reden die wereldwijd bij beleggers het hoogste scoort (11%), namelijk ‘mijn beleggingsfondsen hebben niet goed genoeg gepresteerd’ door Nederlandse beleggers slechts in 7% van de gevallen wordt genoemd.

Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland, kijkt met enige zorg naar de hoge verwachtingen die Nederlandse beleggers hebben. “Ervaringen uit het recente verleden vormen onze verwachtingen voor de toekomst, hoe vaak we de waarschuwing over ‘rendementen uit het verleden…’ ook te horen krijgen. Juist omdat het bij beleggen gaat om emoties (namelijk het verlangen om meer te krijgen en de angst om te verliezen) is het van groot belang dat beleggers zich laten bijstaan door professionals, die kunnen helpen en verhinderen dat er op emotionele basis gehandeld wordt.”

Jongeren en risico’s bij alternatieve beleggingen

Kijkend naar het soort beleggingen dat mensen in portefeuille hebben, is er een duidelijke correlatie tussen leeftijd en belangstelling voor minder gangbare soorten beleggingen. Nederlandse millennials beleggen veel vaker in cryptovaluta’s en crowdfunding (respectievelijk 19% en 12%). De belangstelling voor deze nieuwere en risicovollere beleggingstypen is veel minder bij de oudere leeftijdsgroepen. Dit komt uiteraard ook tot uiting in hun risicohouding. Zo zijn millennials (jongeren in de leeftijd 18-37 jaar) meer dan andere generaties geneigd te denken dat ‘het grootste risico is dat ik niet genoeg risico neem om mijn beleggingsdoelen te bereiken’ (41% tegenover 30% van de niet-millennials). Bij oudere generaties kan deze opvatting op weinig enthousiasme rekenen: bij de babyboomers (tussen 51 en 70 jaar) is slechts 27% het eens met deze stelling.

Het volledige rapport van de Schroders Global Investor Study 2019, kunt u vinden op www.schroders.nl/gis

Gratis download: 30 winstgevende aandelen in 5 minuten

Lees ook: