Geld besparen

Kosten energie maar liefst 82% hoger in 2020 dan in 2013

Uit de miljoenennota die op Prinsjesdag is aangeboden, blijkt dat de totale energiebelastingdruk voor bijna alle huishoudens in 2020 zal dalen door een hogere heffingskorting (de zogenaamde ‘Vermindering Energiebelasting’). In 2019 was de energiebelastingdruk juist flink gestegen, waardoor de meeste mensen in 2020 t.o.v. 2018 nog steeds een stijging zullen zien. In 2020 zullen deze kosten maar liefst 82% hoger zijn dan in 2013 (o.b.v. een door het CBS berekend gemiddeld verbruik van 2.525 kWh en 1.179 m³).

Energie fors duurderZelfs bewoners van kleinere, goed geïsoleerde huizen betalen fors meer dan 7 jaar geleden. Winnaars zijn vooral de gasloze huishoudens, want in de komende jaren zal de energiebelastingdruk voor de 7,6 miljoen huishoudens met een gasaansluiting toenemen. “Door grote hindernissen als onvoldoende middelen, kennis en technische (isolatie)mogelijkheden is de verwachting dat een vlotte transitie naar een gasloos huishouden nog wel even op zich zal laten wachten. In 2018 zijn slechts 10.000 woningen gasloos geworden. De stijgende gasbelasting zal vooralsnog zorgen voor meer belastinginkomsten.”, aldus Hans de Kok, directeur Pricewise.

De gemiddelde energieconsument bestaat niet

Het CBS heeft dit jaar maar liefst 10 verschillende typen woningen en huishoudens geprofileerd. Deze zijn verdeeld in 4 woningen voor een alleenstaande en 6 woningen met ten minste 2 bewoners. Door nu de effecten voor 10 type huishoudens te berekenen, is de kans veel groter dat een daarvan goed bij de individuele situatie aansluit.

Eenpersoonshuishoudens

De energiebelastingdruk voor eenpersoonshuishoudens met een rijtjeshuis zal in 2020 met 33% dalen ten opzichte van 2019, maar nog steeds hoger zijn dan in 2018. Alleen voor eenpersoonshuishoudens met een appartement zullen deze kosten naar verwachting lager zijn dan in 2018 door de flinke belastingvermindering.

Meerpersoonshuishoudens

Voor meerpersoonshuishoudens met oude, grote en vrijstaande woningen is de daling van de energiebelastingdruk in 2020 minimaal of is er zelfs sprake van een stijging. De gemiddelde daling voor een meerpersoonshuishouden met gas en elektriciteit ten opzichte van 2019 is 7%. De meerpersoonshuishoudens met kleinere woningen zullen grotere dalingen ervaren. Deze dalingen zorgen er echter niet voor dat de stijging van de belasting op energie van vorig jaar volledig wordt teruggedraaid. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2020 gemiddeld nog altijd € 117 meer dan in 2018.

Gasloze huishoudens

Bezitters van een woning zonder gasaansluiting lijken de grote winnaar van de nieuwe energiebelastingplannen. Dit komt doordat de belastingvermindering volledig wordt toegekend per elektriciteitsaansluiting ongeacht of het huis wel of geen gasaansluiting heeft. Als de kosten voor gasverbruik jaarlijks flink toenemen door stijgende energiebelastingdruk, ligt het gevaar op de loer voor de prijs van stadsverwarming vanwege de koppeling met een gashuis in de Warmtewet.

Ontwikkeling energierekening onzeker

“Of de totale energierekening voor huishoudens ook daadwerkelijk gaat dalen, is maar de vraag. Dit ligt onder andere aan de ontwikkeling van de energietarieven en netwerkkosten. En dat eerste is vooralsnog koffiedik kijken, gezien vraag en aanbod, wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen en weersomstandigheden. Deze onzekerheid geldt vooral voor de 50% van Nederlandse consumenten die op een variabel energietarief zitten. Beste advies voor een lagere energierekening is nu overstappen naar lagere vaste tarieven, die iets minder direct beïnvloed worden door deze factoren”, aldus Hans de Kok, directeur Pricewise.

Plaats een reactie