Geld besparen

Zonnestroom levert VvE’s meer geld en minder gedoe op

Terug geleverde stroom uit zonnepanelen vanaf 2020 vrijgesteld van BTW

Eigenaren van appartementen in een VvE houden volgend jaar meer geld over van de zonne-energie die ze terug leveren aan het elektriciteitsnet. Vanaf 1 januari hoeven ze daarover geen btw meer af te dragen. Ook hoeven VvE’s voor deze zogeheten teruglevering en saldering geen administratie meer bij te houden om btw-aangifte te doen. Dat scheelt veel rompslomp.

Dat is het gevolg van een aanpassing van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) van de Belastingdienst. Hiermee kunnen kleine ondernemers btw- vrijstelling krijgen. Tot nu toe stond die regeling niet open voor instellingen en verenigingen zoals VvE’s. VvE Belang heeft de politiek en verantwoordelijke ministeries herhaaldelijk gewezen op het feit dat er sprake is van een oneerlijke regeling.

De belangengroep pleit samen met de Tweede Kamerfractie van D66 voor gelijkstelling tussen de eigenaar van een rijtjeshuis, tweekapper of vrijstaande woning en de eigenaar van een appartement bij de verduurzaming van woningen. ,,Leden van VvE’s zijn ook gewoon huiseigenaren. Alleen betekent de btw-administratie voor iemand in een VvE veel gedoe, terwijl een andere particuliere woningeigenaren dat niet hebben. Daarom zijn we blij dat we dit voor elkaar gebokst hebben,” stelt directeur Kees Oomen van VvE Belang.

Nederland telt 125.000 VvE’s die samen 1,2 miljoen appartementen omvatten. Een op de vier particuliere woningen zit in een VvE. Bij deze verenigingen is veel animo om zonnepanelen aan te schaffen, vooral omdat ze vaak over grote platte daken beschikken die daar heel geschikt voor zijn. Zonnestroom die de leden niet zelf gebruiken, kunnen ze terug leveren aan het elektriciteitsnet. Die kan verrekend worden met de energierekening. Dat heet salderen. Eigenaren van grondgebonden woningen hoeven daar geen btw over te betalen, maar VvE’s wel. Dankzij de nieuwe regeling hoeft dat per 1 januari 2020 niet meer, zolang de verenigingen maar onder de 1345 euro btw per jaar blijven. Dat is volgens Oomen bij de meeste het geval.

Hiermee komt volgens VvE Belang een eind aan een van de twee pijnpunten bij de btw-problematiek rondon zonnepanelen voor VvE’s De andere onrechtvaardigheid is volgens de belangenstichting dat particulieren de btw bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen en VvE’s niet. Dat probleem lost de KOR niet op. D66-kamerlid Jessica van Eijs diende hierover in november vorig jaar een motie in die door de Tweede Kamer werd aangenomen.

De motie vraagt het kabinet om te onderzoeken of de fiscale behandeling van de btw voor VvE’s bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen gelijkgesteld kan worden aan die van particulieren. Ook wil ze dat VvE’s met minder dan tien woningen voor een lening kunnen aankloppen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Nu kunnen alleen verenigingen met tien of meer woningen dat.

Oomen: ,,Ook op dit punt willen wij gelijke behandeling. We zijn hierover met partijen in gesprek. Dankzij de motie begint er beweging te komen in deze zaak.”

Hallo stroom zonnepanelen

Lees ook: