Gokken Juridisch

Nieuwe stichting vordert alsnog schade gedupeerden bij Staatsloterij

De nieuwe Stichting Loterij Incasso gaat alsnog proberen de schade van ruim 100.000 gedupeerde deelnemers aan de Staatsloterij in te vorderen. Als zich voldoende deelnemers melden gaat een Rotterdams advocatenkantoor de zaak aanhangig maken.

De Hoge Raad oordeelde al in 2015 dat de Staatsloterij deelnemers in de periode 2000 tot 2007 en bij de Koninginnedagtrekking in 2008 heeft misleid over hun winkansen, door niet te melden dat niet-verkochte loten ook meedraaiden in de trekking. De zaak was namens 194.000 gedupeerde deelnemers aangespannen door de Stichting Loterijverlies. Door het arrest kregen zij uitzicht op terugbetaling van alle gemaakte kosten over die periode.

Tot incasso kwam het tot nu toe niet. De Staatsloterij hield in het voorjaar van 2017 een gratis extra trekking en probeerde daarmee alle gedupeerde loterijdeelnemers af te kopen. Een groot deel ging daar echter niet mee akkoord en daarom zijn er nog minstens 100.000 actieve deelnemers uit die periode die aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de geleden schade, schat de Stichting Loterij Incasso. Recent heeft één deelnemer zijn beroepszaak bij het gerechtshof in Den Bosch gewonnen. De rechtbank oordeelde dat de Staatsloterij hem een bedrag van 5500 euro plus rente en 2500 euro proceskosten moet terugbetalen. Dat geld betreft de koopsom van alle gekochte loten tussen 2000 en 2007 en de Koninginnedagtrekking in 2008. Andere deelnemers die zich in 2017 niet hebben laten afkopen hebben dus kans op een zelfde vergoeding als ze kunnen aantonen dat ze in die periode meespeelden.

De stichting Loterij Incasso is opgezet door jurist Mr. Hans van Manen met het doel die schadevergoeding alsnog te incasseren voor alle actieve deelnemers. Hij was destijds ook betrokken bij de in opspraak geraakte Stichting Loterijverlies. Samen met enkele andere deelnemers zorgde hij via een succesvolle rechtszaak bij de rechtbank Alkmaar dat het bestuur vervangen werd, nadat uit publiciteit was gebleken dat de oprichter in opspraak was gekomen wegens ernstige malversaties. Het nieuwe bestuur was volgens hem echter niet tot actie aan te sporen en daarom heeft hij de nieuwe Stichting Loterij Incasso opgericht.

Behalve Hans van Manen bestaat het bestuur uit een voormalig deurwaarder en een voormalig advocaat. Eerste lid voor de Raad van Toezicht wordt de voormalig directeur van een middelgroot advocatenkantoor. De corporate governance van de stichting zal worden gewaarborgd en de statuten van de Stichting Loterij Incasso voldoen volledig aan de wettelijke vereisten rondom collectieve acties, benadrukt hij. De stichting zal vooraf geen vergoeding vragen aan gedupeerde deelnemers die zich aansluiten, maar achteraf wel 10 procent incassoprovisie in rekening brengen op de betaalde schadevergoeding. Deelnemers kunnen zich melden op de nieuw geopende website Loterij-incasso.nl Voor mensen die niet kunnen aantonen dat ze in die periode hebben meegespeeld in de Staatsloterij of zich in 20017 hebben laten afkopen heeft dat geen zin.