Geld uitgeven

Nieuwbouwhuis vaak nog duurder door heel normale voorzieningen

Kopers van een nieuwbouwwoning moeten vaak flink bijbetalen om een huis te krijgen dat voldoet aan de verwachtingen van 2020. Anders krijgen ze bij een oplevering een achterhaalde basiswoning. Normale internetvoorzieningen, voldoende stopcontacten en iets meer dan het minimumaantal zonnepanelen zijn nog steeds dure extra’s. Vereniging Eigen Huis pleit ervoor dat deze gebruikelijke voorzieningen standaard worden. Nieuwbouwwoningen zijn al flink aan de prijs en zo blijven de extra kosten binnen de perken.

De vereniging analyseerde zo’n 100 prijslijsten voor meerwerkopties en vroeg mensen naar hun ervaringen. “Ze hebben vaak het gevoel dat ze de hoofdprijs betalen en dat is niet ten onrechte. Meerwerk mag wel wat minder kosten” zegt Maud Weide, belangenbehartiger bij de vereniging.

Hoge kosten, grote prijsverschillen

Om je nieuwe huis naar de huidige woonstandaard te maken, betaal je vaak flink extra voor zogeheten meerwerk. Voor meer zonnepanelen dan het minimumaantal waarmee de bouwer net aan de energienorm voldoet, voor internetvoorzieningen door het huis of extra stopcontacten betaalt de koper vaak fors meer dan gangbaar is.

Een internetkabel door een loze leiding trekken kost gemiddeld 155 euro, terwijl de 100 meter kabel niet meer dan 50 euro kost. Het verplaatsen van een stopcontact kost bij de een 35 euro, terwijl een ander er 125 euro voor rekent. Voor een dakraam telt de ene bouwer 1.450 euro bij de rekening op, terwijl precies hetzelfde raam bij een andere bouwer voor 722 euro op de prijslijst staat. Zelfs aan een eenvoudige buitenkraan hangen prijskaartjes van 180 tot 845 euro.

Kopers kunnen niet om meerwerk heen

De nieuwbouwwoning voldoet aan minimale voorwaarden in het Bouwbesluit, maar ook niet meer dan dat. Daarover zijn kopers ontevreden. Een gemiddeld nieuwbouwhuis kost tegenwoordig bijna 4 ton en dan verwachten zij niet dat ze extra geld op tafel moeten leggen voor heel normale voorzieningen.

Maud Weide: “Als je een nieuwe auto koopt zitten alle snufjes van nu daar al op. Maar koop je een nieuwbouwwoning, dan krijg je vaak een achterhaalde basisuitvoering. Bouwers zouden hun huizen standaard moeten voorzien van faciliteiten als internetvoorzieningen, meer stopcontacten dan twintig jaar geleden en iets meer dan het vereiste minimumaantal zonnepanelen. Dat zal de ergerniswekkend hoge kosten van zogeheten meerwerk drukken.”

Hallo stroom zonnepanelen