Geld uitgeven

Te hoog geschatte WOZ-waarden kost huishoudens 312 miljoen

Nederlandse huishoudens betalen komend jaar naar verwachting ruim 312 miljoen teveel door te hoog ingeschatte WOZ waarden. Het grootste gedeelte van het teveel betaalde bedrag gaat verassend genoeg niet naar de gemeenten maar naar de overheid.

Middels de inkomstenbelasting wordt 175 miljoen teveel betaald aan eigenwoningforfait. Een percentage (0,6%) van de WOZ-waarde wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen. Hier wordt vervolgens tussen de 36,55% en 52% inkomstenbelasting over betaald. Daarnaast wordt 109 miljoen te veel betaald aan onze gemeentelijke belastingen en voor waterschapsbelasting is dat 28 miljoen. De Vastelastenbond heeft dit berekend op basis van cijfers van de belastingdienst, de Waarderingskamer en het CBS uit 2018. De cijfers van 2019 zijn nog niet definitief.

WOZ waarde infographic

WOZ-waarde in 40,9% van de gevallen te hoog

Van de huishoudens die in 2018 bezwaar heeft gemaakt tegen een te hoge WOZ-waarde was 40,9% succesvol. De woningwaarde werd gemiddeld met 10,1% verlaagd. Op een gemiddelde woningwaarde van € 230.000 in 2018 gaat dit om een bedrag van € 23.230. Veel huishoudens die bezwaar maakten gingen fors minder betalen aan gemeentelijke belastingen en inkomstenbelasting. Dit werkt ook door in de jaren na 2018, omdat gemeenten de gecorrigeerde waarde als uitgangspunt nemen.

Aantal bezwaren extreem laag

Veel huishoudens nemen de WOZ-waarde voor lief en weten de weg naar de gemeenten moeilijk te vinden. Ze hebben het idee dat de moeite van het indienen van een bezwaar niet opweegt tegen de besparing. Dit blijkt uit een enquête die de Vastelastenbond onder haar leden heeft gehouden. Daarnaast blijkt dat gemeenten inwoners demotiveren om bezwaar te maken. Er wordt aangegeven dat de kans van slagen laag is en de besparing minimaal. In 2018 heeft slechts 2,2% van de huishoudens bezwaar gemaakt. In 2019 is dit percentage iets opgelopen naar 2,5%. Dit betekent dat een zeer grote groep wellicht onterecht teveel betaalt voor de gemeente- en inkomstenbelasting.

No-cure-no-pay bureaus

De gemeenten klagen over de opkomst van (no-cure-no-pay) bureaus. Dit zou zorgen voor oplopende proceskosten die worden geschat op 10 miljoen. Afgezet tegen de 109 miljoen die gemeenten onterecht ontvangen door te hoog geschatte WOZ-waarden is dit nog steeds in het voordeel voor de gemeenten.

De proceskosten betalen de gemeenten alleen als ze de WOZ-waarde te hoog hebben ingeschat en deze verlaagd moet worden. Voor 59,1% die goed is ingeschat hoeven ze geen proceskosten te betalen. Gemeenten geven aan dat proceskosten per bezwaar oplopen tot € 1.500. In 96,6% van de gevallen bedragen de proceskosten € 261 en hoeven deze enkel betaalt te worden indien zij hun werk niet goed hebben gedaan.

Schenk meer aandacht aan het juist waarderen

Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond geeft de gemeenten een duidelijke opdracht: ”Gemeenten kunnen meer tijd en aandacht besteden aan het waarderen van woningen. Op het moment dat WOZ-waarden goed zijn ingeschat heeft bezwaar maken geen nut en zullen de no-cure-no-pay bureaus ook verdwijnen. Deze kunnen bestaan omdat de WOZ-waarden in ruim 40% van de gevallen te hoog wordt ingeschat. Het is goed dat er bureaus zijn die huishoudens ondersteunen bij het maken van bezwaar. Voor veel mensen is het een lastig proces.”

Bronnen:

WOZ waarde per 1-1-2018 -> € 230.000 (Bron: CBS nieuws WOZ 2018)
WOZ waarde per 1-1-2019 -> € 248.000 (Bron: CBS nieuws WOZ 2019)
Hoogte van proceskosten voor no-cure-no-pay: (Bron: VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten) Handleiding proceskosten 2017 (vervangt versie 2015)
Stijging gemeentelijke inkomsten: (Bron: CBS Gemeenten begroten 10,8 miljard aan heffingen)
Feiten over de WOZ-2018-2019: (Bron: Waarderingskamer feiten over de WOZ)

Lees ook: