Geld lenen Hypotheken

87 procent Nederlanders vindt online inzicht in hypotheek een basisvoorwaarde

87 procent van de Nederlanders vindt het een vereiste dat hun hypotheekverstrekker online inzicht geeft in de hypotheek. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse fintech-bedrijf Omniplan, uitgevoerd door Panelwizard onder 1051 Nederlanders met een hypotheek. Daarbij wil 58 procent van de ondervraagden graag (beter) weten wat de financiële gevolgen zijn van het verduurzamen van de woning door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of isolatiemateriaal.

online inzicht hypotheekVooral jongeren onder de dertig zouden met 76 procent (meer) inzicht willen hebben in de financiële gevolgen van het verduurzamen van hun woning. Bij mensen boven de dertig loopt dit gestaag terug om bij zestig plussers uit te komen op 51 procent. “Door klimaatveranderingen en subsidieregelingen overwegen steeds meer mensen hun woning te verduurzamen, maar om tot een goede beslissing te komen, is inzicht in de ­­kosten absoluut noodzakelijk”, aldus Maarten Boddeus van Omniplan.

Hypotheek Advies Nederland

Onvoldoende inzicht

17 procent van de respondenten geeft aan onvoldoende financieel inzicht te hebben in de huidige stand van hun hypotheek. Voor laagopgeleiden (21 procent) geldt dit vaker dan voor hoogopgeleiden (14 procent). Zo blijkt één op de tien Nederlanders met een hypotheek niet op de hoogte te zijn wanneer de rentevaste periode afloopt. Ook geeft één op de zes aan niet te weten wat de financiële gevolgen voor de hypotheek zijn in het geval er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden. Vooral jongeren onder de dertig jaar zijn met 29 procent onwetend over de financiële implicaties van onverwachte gebeurtenissen. “De gemiddelde looptijd van een hypotheek is dertig jaar dus het is zorgelijk als mensen niet weten wat hen de komende jaren te wachten staat”, zegt Boddeus. “Een financieel adviseur kan een hoop leed voorkomen. We zien dat na het adviestraject de rol van een persoonlijke financial life coach steeds belangrijker wordt.”

Noodzaak automatische updates

Noodzaak automatische updatesJuist omdat mensen met een hypotheek niet genoeg financiële kennis blijken te hebben, zou advies dat nog beter is afgestemd op de persoon uitkomst kunnen bieden op het moment dat er veranderingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de hypotheek. Dit blijkt uit het onderzoek. Zo zegt zestig procent het een goed idee te vinden als de hypotheekverstrekker automatisch een seintje krijgt bij veranderingen in de financiële situatie wanneer dit leidt tot een betere dienstverlening. Boddeus: “Door tijdig te signaleren en meteen de gevolgen van veranderingen in iemands persoonlijke situatie door te rekenen, kan een hypotheekaanbieder maatwerk leveren tijdens de hele levensscylcus van een hypotheek.” Uit de resultaten blijkt dat er behoefte is aan persoonlijk inzicht online via de hypotheekverstrekker. Nu is dat nog vooral productinzicht maar met de juiste tools is continue persoonlijk inzicht niet ver weg meer.”

Ben jij ook klaar om je klanten real-time en pro-actief van advies te voorzien? Download dan hier de whitepaper.

Over Omniplan

Omniplan is al meer dan twintig jaar de expert op het gebied van personal finance. De fintech-expert uit Amsterdam voorziet financieel dienstverleners van software om klanten te adviseren en inzicht te bieden in hun financiële toekomst. Omniplan werkt onder meer voor Rabobank, ING en Handelsbanken.

Over het onderzoek

Panelwizard voerde het onderzoek in opdracht van Omniplan uit in mei 2019, onder 1051 Nederlanders van achttien jaar en ouder met een hypotheek. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, regio en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel (ja) of niet (nee) voor ze geldt.

Hypotheek nodig? Maandlasten hypotheek berekenen

Hallo stroom zonnepanelen

Lees ook: