Hypotheken

Einde renteverhogingen voorlopig nog niet in zicht

De aanhoudende onzekerheid op de financiële markten over de gevolgen van de coronacrisis zorgt voor een opwaartse druk op de hypotheekrente. Dit komt mede doordat banken een hogere rente vragen wanneer zij geld uitlenen aan bedrijven of gezinnen om het verhoogde risico te compenseren dat zij in de huidige situatie lopen. Hoewel de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week extra steunmaatregelen heeft afgekondigd, blijven de kredietrisico’s aanzienlijk. Hierdoor moeten banken die op de kapitaalmarkt willen lenen een hogere renteopslag betalen. Volgens De Hypotheker is het einde van de renteverhogingen hierdoor waarschijnlijk nog niet in zicht, zowel bij leningen met een korte als met een lange looptijd.

Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) steeg in het tweede kwartaal van 2020 licht: van 1,87 procent op 13 maart – de week toen de eerste maatregelen tegen het virus werden afgekondigd – naar 1,98 procent begin mei. Een gemiddelde hypotheeklening met een 20-jaars rentevaste periode tot 100 procent marktwaarde steeg het hardst van gemiddeld 1,97 naar 2,20 procent. Een rentevaste periode van 20 jaar is de meest gekozen rente looptijd. Hoewel er nog sprake is van een relatief geringe stijging verwacht De Hypotheker dat het einde van deze renteverhogingen nog niet in zicht is. “De overheden en centrale banken hebben een uitgebreid pakket aan maatregelen aangekondigd om het vertrouwen te herstellen. Desondanks brengt de coronacrisis grote kredietrisico’s met zich mee. Met het oog op deze ontwikkelingen verwachten wij dat de hypotheekrente van zowel de kortlopende als langlopende rente licht blijft stijgen”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “In de afgelopen weken was al sprake van een lichte stijging van de hypotheekrente. Als we de gemiddelde rentepercentages van medio maart vergelijken met de percentages van begin mei is slechts een geringe stijging van tussen 0,11 en 0,23 procent zichtbaar. Doordat de hypotheekrente zeer laag was vóórdat de pandemie uitbrak, is de impact van de crisis op de renteontwikkelingen vooralsnog klein. Maar als de crisis voortduurt kan dit veranderen.”

Lange tijd werd verwacht dat de rentetarieven dit jaar op hetzelfde niveau zouden blijven, of mogelijk zelfs nog iets konden dalen. Door de coronacrisis is dit beeld ingrijpend veranderd en worden economische voorspellingen naar beneden bijgesteld. Zo zijn grote delen van de economie tot stilstand gekomen en dalen de binnenlandse bestedingen nu het consumentenvertrouwen sterk is gedaald. Ook op de financiële markten duurt de onzekerheid voort, doordat bedrijven hun winsten zien verdampen. Deze optelsom van ontwikkelingen zorgt volgens De Hypotheker voor een opwaartse druk op de hypotheekrente.

Renteopslagen en kapitaalmarktrente geeft opwaartse druk op hypotheekrente

Nationale overheden en centrale banken hebben een omvangrijk pakket aan noodmaatregelen aangekondigd om het vertrouwen te herstellen. De ECB zet haar programma voor het opkopen van obligaties ter waarde van 750 miljard euro – in elk geval tot het einde van dit jaar – voort. Met deze maatregelen houden bedrijven en gezinnen toegang tot krediet en wordt voorkomen dat de rente op leningen sterk oploopt. De verwachting is dat de Europese economie dit jaar afstevent op een recessie waardoor de ECB de rente voorlopig niet zal gaan verhogen. Ook heeft de ECB besloten banken extra te gaan ondersteunen. Zij kunnen nu geld lenen tegen -1 procent rente in plaats van -0,75 procent. Als gevolg van de steunmaatregelen zijn de kapitaalmarktrentes iets opgeveerd. De hoogte van de ‘lange’ hypotheekrentetarieven hangt sterk af van hoe deze rente zich ontwikkelt. Ook de renteopslag die banken betalen, is van invloed op deze hypotheektarieven. Deze renteopslagen zijn de afgelopen periode toegenomen. De Hypotheker verwacht dan ook dat de hypotheekrente licht zal stijgen, zowel bij leningen met een korte als met een lange rentevaste periode.

Hypotheek nodig? Maandlasten hypotheek berekenen

Lees ook: