Hypotheken

Ook 2021 wordt een lastig jaar voor starters op de woningmarkt

Jonge huizenkopers tot 35 gaan het dit jaar niet gemakkelijker krijgen bij het kopen van een eerste woning, zo verwacht De Hypotheker. Hoewel zij over heel 2020 een recordstijging van ruim 25 procent aan hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning binnen deze groep huizenkopers noteerde, blijft de markt in 2021 onder grote druk staan. De Hypotheker beschouwt de aanhoudende lage rente, toenemende concurrentie en een structureel tekort aan nieuwe woningen als belangrijkste oorzaken. Een daling van de huizenprijzen is daarom niet realistisch. De kans is juist groot dat de huizenprijzen dit jaar nog verder gaan stijgen. De Hypotheker blijft benadrukken dat de positie van de starter verbeterd moet worden.

Hoewel starters op de woningmarkt het al tijden moeilijk hebben, leek het er vorig jaar op dat er meer ruimte zou ontstaan in 2021. Een verwachting die vooral werd ingegeven door nieuwe maatregelen die per 1 januari van kracht zijn, zoals het afschaffen van de overdrachtsbelasting bij starters onder de 35 jaar en het wijzigen van de wegingsfactor van de studielening. Die weegt nu minder zwaar mee bij het vaststellen van het maximale leenbedrag. Ook steeg het woningaanbod in 2020 licht.

Onzekerheid corona en minder expats zorgen tijdelijk voor ruimer aanbod

Over heel 2020 steeg het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning van jonge huizenkopers tot 35 jaar met 25 procent. “Dit is een uitzonderlijk hoog percentage”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Dat toont opnieuw aan dat, ondanks de coronacrisis, het krappe woningaanbod en de hoge huizenprijzen, de behoefte aan een eerste koopwoning bij jongere huizenkopers enorm groot is.” Als belangrijkste oorzaken van de grote stijging bij jonge huizenkopers wijst Luiten op de flinke krapte op de woningmarkt. “Door de onzekerheid over de gevolgen van corona wilden woningbezitters met verhuisplannen nog gebruikmaken van de gunstige markt om hun overwaarde te benutten. Tegelijkertijd waren er minder expats, waardoor het woningaanbod licht steeg. Met name jonge huizenkopers hebben hiervan gebruikgemaakt.” Per saldo nam de concurrentie niet af en De Hypotheker verwacht mede daardoor dat dit jaar huizenprijzen verder zullen gaan stijgen.

Groningen ‘koploper jonge huizenkopers’

De sterkste stijging van het aantal hypotheekaanvragen over 2020 is zichtbaar in de noordelijke provincies. Gezien de over het algemeen lagere huizenprijzen is het niet verwonderlijk dat groei juist hier het hoogst is. ‘Koploper jonge huizenkopers’ is de provincie Groningen. Daar steeg het aantal hypotheekaanvragen in 2020 met liefst 46 procent. Drenthe volgt met een stijging van 42 procent. Naast de lagere huizenprijzen in deze provincies speelt er nog een andere factor, namelijk de groei van het aantal Startersleningen. Uit cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) blijkt dat in 2020 meer gemeenten de Starterslening aanbieden. Ook het aantal verstrekte Starterleningen steeg in 2020 licht met 4 procent. Hoewel januari 2021 nog niet voorbij is ziet SVn deze maand al een explosieve stijging van 156 procent in het aantal verstrekte Startersleningen in vergelijking met de hele maand januari in 2020. Hieruit blijkt dat starters ieder extra steuntje in de rug vanuit de gemeente en het Rijk aangrijpen.

Doorstroming blijft van groot belang voor woningmarkt

Of er dit jaar vergelijkbare cijfers worden gerealiseerd, is volgens De Hypotheker nog maar de vraag. De aanhoudende lage rente en toenemende concurrentie speelt de jonge woningzoeker parten. Luiten: “We verwachten dat het voor de jonge huizenkoper die dit jaar op zoek is naar een eerste huis niet makkelijker gaat worden. Vorig jaar zagen we nog een flinke groei binnen deze doelgroep maar alle signalen wijzen erop dat de huidige woningmarkt steeds minder toegankelijk wordt voor starters. De groep koopstarters is ontzettend groot en afgelopen jaar heeft maar een deel kunnen profiteren van de lichte opleving in het woningaanbod.” Met een tekort van meer dan 330.000 geschikte woningen en een gemiddelde vraagprijs van 365.000 euro is het volgens De Hypotheker van groot belang dat die doorstroming op gang komt. Er is dan ook een substantiële toename van het aantal woningen nodig om aan de enorme vraag te voldoen.

Lees ook: