Hypotheken

Rentemiddeling kan betalingsproblemen voorkomen

Vereniging Eigen Huis roept een twintigtal banken, verzekeraars en andere geldverstrekkers op om rentemiddeling aan te bieden. Hiermee kunnen de hypotheeklasten van klanten vaak fors omlaag, soms tot honderden euro’s per maand. Rentemiddeling kan betalingsproblemen voorkomen of financiële zorgen minder acuut maken. Dat is belangrijk voor mensen die door de crisis financieel worden geraakt.

Geldverstrekkers kunnen klanten die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen vaak helpen met rentemiddeling. De helft van hen doet dat nu niet, andere geldverstrekkers wel.

Helft geldverstrekkers biedt geen rentemiddeling

Uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis blijkt dat slechts de helft van de 38 onderzochte geldverstrekkers rentemiddeling aanbiedt. Een aantal daarvan is hiermee in 2019 ‘tijdelijk gestopt’ omdat rentemiddeling na de invoering van nieuwe regelgeving naar hun oordeel te bewerkelijk en kostbaar was geworden

Ondanks herhaalde oproepen van Vereniging Eigen Huis hebben Rabobank, ASR en Aegon de mogelijkheid van rentemiddeling nog steeds opgeschort, terwijl Argenta Hypotheken, Lloyds Hypotheken, Syntrus Achmea en Munt Hypotheken nooit rentemiddeling hebben aangeboden. Al in 2015 drong voormalig minister Dijsselbloem er bij alle geldverstrekkers op aan dit wel te doen.

“Onbegrijpelijk om klanten deze voor de hand liggende lastenverlaging in deze voor velen moeilijke tijd te onthouden”, vindt Michel Ligtlee, financieel specialist van Vereniging Eigen Huis. In een brief aan deze geldverstrekkers dringt de vereniging erop aan om rentemiddeling zo snel mogelijk in te voeren.

Noodzaak kostenbesparing neemt toe

Door toenemende onzekerheid over het inkomen en de angst voor een stijgende hypotheekrente stappen veel huiseigenaren over naar een lagere rente. Deze vaak aanzienlijke kostenbesparing kan bij de eigen bank of bij een andere geldverstrekker. In het laatste geval wordt opnieuw getoetst of de hypotheek verantwoord kan worden afgesloten. Door de hoge boeterente die voor het nieuwe rentecontract moet worden betaald is overstappen voor veel mensen financieel niet haalbaar. Vaak ontbreekt daarvoor het geld, of is het belangrijk om in deze tijd de eigen reserves te ontzien.

Rentemiddeling verstandige tussenweg

Rentemiddeling is dan voor veel mensen een goed alternatief. De resterende oude, hoge rente wordt gemiddeld met de nieuwe, lage rente over een nieuwe rentevaste periode. Hierdoor daalt de maandelijkse hypotheeklast over een lange periode vaak met vele honderden euro’s.

Hypotheek nodig? Maandlasten hypotheek berekenen