Geld lenen

Massale BKR-registratie dreigt voor consumenten en ZZP’ers

Tienduizenden consumenten en kleine zelfstandige ondernemers die in maart en april vanwege de coronacrisis hun rekeningen, hypotheek of leningen niet konden betalen of te veel rood stonden, dreigen massaal als wanbetaler geregistreerd te worden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daardoor wordt het voor hen praktisch onmogelijk om de komende vijf jaar een hypotheek of lening af te sluiten.

Nu veel mensen vanwege de coronamaatregelen zonder werk zitten of minder inkomsten hebben, hebben ze moeite hun maandelijkse lasten en rekeningen te betalen. Bij betalingsachterstanden doen banken en kredietverstrekkers al snel een melding bij het BKR. Dat gebeurt automatisch, vaak zonder dat mensen dat weten.

Bij een gewoon krediet of een autoleaseovereenkomst is dat al na een betalingsachterstand van twee maanden. Bij een hypotheekachterstand al na drie maanden en bij een doorlopend krediet na twee tot vier maanden. Wie te lang of meer dan 10 procent rood staat, krijgt ook een zogeheten A-code achter zijn naam. Volgens de meest recente gegevens van het BKR staan er 670.000 mensen geregistreerd met een achterstand. Tijdens de eerdere financiële crisis waren dit er rond de 800.000.

Zo’n negatieve BKR-registratie blijft vijf jaar staan, gerekend vanaf het moment dat de schuld of achterstand is afbetaald. In die periode worden mensen gezien als wanbetaler en kunnen ze niet of heel moeilijk een nieuwe lening of hypotheek afsluiten. Daarom probeert Dynamiet Nederland dit te voorkomen. Volgens de juridisch dienstverlener kunnen consumenten en ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt hun bank of kredietverstrekker al bij voorbaat vragen om geen melding bij het BKR te doen. Dat kan door een beroep te doen op privacywet AVG of het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Beide verplichten banken en kredietverstrekkers om rekening te houden met de persoonlijke belangen en omstandigheden van mensen.

In dit geval is dat het Covid-19 virus, dat als een natuurramp moet worden gezien. Een externe factor en een vorm van overmacht, waardoor mensen hun inkomsten zien terugvallen en buiten hun schuld om tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dynamiet Nederland heeft op zijn website een voorbeeldbrief gepubliceerd, waarmee mensen hun bank of kredietverstrekker kunnen vragen hiermee rekening te houden en geen BKR-registratie te doen bij betalingsachterstanden.

Inmiddels hebben zich al vele gedupeerden gemeld. ,,Er zijn gelukkig veel banken en kredietverstrekkers die een regeling treffen met hun cliënten en dan ook geen melding doen bij het BKR. Maar er zijn helaas ook partijen waar dat automatisch gebeurt. In deze coronatijd is het zaak dat financiële partijen coulant zijn en de problemen voor consumenten en zelfstandige ondernemers niet verergeren. Daarom adviseren we mensen tijdig actie te ondernemen”, zegt jurist mr. Lisa van Gulik van Dynamiet Nederland.

Meer informatie: Dynamietnederland.nl