Geld sparen Pensioen

‘Koopkrachtdaling gepensioneerden oneerlijk’

In de afgelopen jaren zijn veel gepensioneerden er in koopkracht op achteruit gegaan. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De koopkrachtstijging is niet gelijk verdeeld over de leeftijdsgroepen. In de uitwerking van het pensioenakkoord moet daar iets aan gedaan worden!”

Koopkrachtdaling gepensioneerden oneerlijkDe helft van alle gepensioneerden had in 2017 bijna 12 procent koopkracht ingeleverd in vergelijking met 2008. Dat komt vooral door uitblijvende pensioenindexatie. “De strenge rekenregels hebben de koopkracht van gepensioneerden ‘op slot’ gezet”.

Beperkt herstel

Wat opvalt aan de CBS-cijfers, is dat de koopkracht in Nederland na de crisisjaren 2009-2014 goed herstelt. Gemiddeld genomen hebben Nederlanders in 2017 5% meer koopkracht dan in 2008. Maar dit geldt duidelijk niet voor gepensioneerden. Die zitten gemiddeld genomen juist op 5% minder koopkracht ten opzichte van 2008. Manon Vanderkaa: “En die pijn voelen ze. Ook omdat je weinig mogelijkheden hebt als gepensioneerde om je financiële situatie te verbeteren. Jaar op jaar inleveren betekent dat je steeds meer moet laten. Eerst nog de leuke dingen, maar tegenwoordig horen we steeds meer verhalen over zorgmijding en schulden.”

Indexatie

Wat moet er gedaan worden? Met het pensioenakkoord is een goede eerste stap gezet. Maar in de uitwerking daarvan moet meer gedaan worden om indexatie mogelijk te maken. “De gepensioneerden hebben nu lang genoeg de klappen opgevangen. Het herstel van de economie mogen ze nu eindelijk ook in de portemonnee gaan voelen. Indexatie van de pensioenen is daarvoor een belangrijke eerste stap”, aldus Manon Vanderkaa.

Bron: kbo-pcob.nl

Lees ook: